İnsan Kaynakları Politikası


Tecrübeli,donanımlı,araştırmacı,sürekli gelişmeye açık,verimli ve yüksek sorumluluk bilincine sahip eleman istihdam eder.

En önemli gücün öncelikle personeli olduğu düşüncesi ile hareket eder.

Tüm çalışanların takım ruhu ile çalışmasını sağlar.

Meslek içi eğitimin önemini bilir,eğitimin sürekli olmasına inanır.Bu amaçla personeline kurum içi eğitim verir.Gerekirse personelini yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminerlere gönderir.

Çalışanları ile sürekli iletişim içerisinde olur,uyum ve memnuniyetini artırmak için haftalık toplantılar yapar.

Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olması için özel önlemler alır.

Kuruma yeni katılan personelin oryantasyonu için eğitim verir ve sisteme hızlı uyumu sağlanır.

Değişen şartlara hızlı uyum için kuralları devamlı olarak gözden geçirir ve güncelleştirir.

Personelin performansları devamlı periyodik olarak ölçülür,değerlendirilir.Değerlendirme neticesinde çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir,ödül-uyarı ve terfi sistemi işletilir.