Forum Almaty


Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty

Başlangıç: 06.06.2013
Bitiş: 06.06.2017
 İşveren: Nova Sultani
İşin Yeri: Almaty / Kazakistan
İnşaat: 155.000 m²