Promat Matbaacılık Tesisleri


Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri
Promat Matbaacılık Tesisleri

Başlangıç: 01.05.2006
Bitiş: 01.10.2006
İşveren: Promat Matbaacılık A.Ş
İşin Yeri: İstanbul / Türkiye
İnşaat: 20.000 m²

Promat Matbaa tesisleri 20.000m² inşaa alanına sahiptir. Kat yüksekliği 6.5m'dir. En büyük açıklık 8m'dir. En büyük kiriş boyutu 80x80cm, kolon boyutu 90x90cm'dir. Hareketli yük 6000kg/m² ile 2500kg/m² arasında değişmektedir. Kullanılan beton sınıfı C30, donatı çeliği StIIIa'dır. Temel sistemi 90cm kazıklı radye temeldir. Çatı sistemi makas kiriş ve en büyük açıklık 24m'dir. Kullanılan yapısal çelik St44 ve St52'dir. Türkiyenin en büyük matbaa tesislerinden birisidir.