Gordion Çayyolu AVM


Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM
Gordion Çayyolu AVM

Başlangıç: 01.03.2007
Bitiş: 01.10.2008
İşveren: Redevco A.Ş
İşin Yeri: Ankara / Türkiye
İnşaat: 175.000 m²

Gordion Çayyolu Alış-Veriş Merkezi Projesi 175.000m² inşaat alanına sahip olup, betonarme, çelik ve kompozit taşıyıcı sistemlerden oluşmuştur.

Yapının orta ekseninden bina boyunca iki adet 4m genişliğinde metro tüneli geçmektedir. Tüneller binanın bitiminde metro istasyonuna bağlanmaktadır.

Yapının boyu yaklaşık 350m, eni ise 45m civarındadır. Bina 5 adet dilatasyona ayrılarak 6 farklı blok oluşturulmuştur.

Yapı, ikisi bodrum olmak üzere toplam dokuz katlıdır. Yapıdaki en büyük açıklık 24m’dir. Metro tünelleri üzerinde 140cm kalınlığında transfer plağı yapılarak üzerindeki 7 kat yapı transfer plağı vasıtası ile 60cm kalınlığındaki tünel yan kenarları boyunca yapılmış perdeler ile temele aktarılarak taşınmıştır.

Temel sistemi 100cm kalınlığında kazıklı radye temel sistemidir. Kazık çapları 80cm, boyları 12m~20m  aralığında değişmektedir. Kazık aksları arası 2.50m’dir.

Betonarme taşıyıcı sistemi kiriş/plak ağırlıklı olmak üzere, dişli döşeme, mantar döşeme ve kompozit sistemlerin karması şeklinde olup önemli bir mühendislik yapısıdır.

Kullanılan beton C40, donatı STIIIa’dır. Yapısal çelikler ise ST37, ST42, ST44’tür.