Forum Mersin AVM


Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM
Forum Mersin AVM

Başlangıç: 01.12.2005
Bitiş: 01.03.2007
İşveren: MultiTurkmall
İşin Yeri: Mersin / Türkiye
İnşaat: 170.000 m²

Forum Mersin Projesi 180.000m² inşaat alanına sahiptir. Kompleks iki ayrı parselde yapılmıştır. Yapı sistemi kiriş-plak olarak tasarlanmıştır. Toplam 21 adet farklı blokdan oluşmuş bölümler dilatasyon ile birbirinden ayrılmıştır. Alışveriş kompleksinde en büyük betonarme açıklık 16.50m'dir. En büyük kat yüksekliği 6.50m'dir. En büyük kolon boyutu 120x120cm'dir. Kiriş boyutu ise 80x120cm'dir. Döşeme kalınlığı ise 20cm'dir. Nervürlü döşemeler ise 10cm yüksekliğindedir. Nervür kiriş boyut ve aralığı ise 50x100cm ve 150cm'dir.

Çelik konstrüksiyon çatıların maksimum açıklığı ve 26m ve 52m arasında değişmektedir. İki ayrı parseldeki bloklar 60m köprü ile bağlanmıştır. Temel sistemi 90cm radye temeldir. Toplam kat sayısı ise 2 bodrum ve 4 normal kat olmak üzere 6 katdır. Yapıda kullanılan malzeme C30 betonu StIIIa donatı çeliğidir. Yapısal çelik ise St44 ve St52'dir