Forum Gaziantep AVM


Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM
Forum Gaziantep AVM

Başlangıç: 01.05.2008
Bitiş: 01.01.2009
İşveren: MultiTurkmall
İşin Yeri: Gaziantep / Türkiye
İnşaat: 105.000 m²

Forum Gaziantep AVM Projesi yaklaşık 100.000m² inşaat alanına sahip olup 4 ana bloktan oluşmuştur. Taşıyıcı sistem karmadır. Genel taşıyıcı sistemi kiriş-plak, kolon-perde ve kompozit taşıyıcılardan oluşmuştur. Büyük açıklıklı ve imalat zorluğu olan kısımlar çelik olarak tasarlanmıştır.

Temel sistemi 90cm radye temeldir.

Kullanılan malzeme C30 beton ve STIIIa donatı çeliğidir.Yapısal çelik ise ST37 ve ST52’dir.