Forum Çamlık AVM


Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Çamlık AVM

Başlangıç: 01.02.2006
Bitiş: 01.06.2007
İşveren: MultiTurkmall
İşin Yeri: Denizli / Türkiye
İnşaat: 80.000 m²

Forum Denizli/Çamlık Alışveriş Merkezi Projesi inşaat alanı 80.000m² olup 2 bodrum ve 3 normal katdan oluşmaktadır. En büyük kat yüksekliği 6.50 m ve en büyük betonarme kiriş açıklığı 16.50m'dir. En büyük kolon boyutu 100x100cm, en büyük kiriş boyutu ise 80x120cm'dir. Tek bir parselde inşa edilmiş ve 9 adet bloğa ayrılmış yapının dilatasyon aralığı 10cm'dir. Yapı çatıları tonoz ve çelik makaslardan oluşmuştur. Temel sistemi 80cm radye temeldir. Kullanılan beton sınıfı C30, donatı ise StIIIa'dır. Yapısal çelikler ise St44 ve St52'dir.