Forum Antalya AVM


Forum Antalya AVM
Forum Antalya AVM
Forum Antalya AVM
Forum Antalya AVM

Başlangıç: 01.09.2006
Bitiş: 01.10.2007
İşveren: MultiTurkmall
İşin Yeri: Antalya / Türkiye
İnşaat: 367.000 m²

Forum Antalya projesinin I. Fazı 367.000m² kapalı alana sahiptir. Bu özelliği ile Türkiye’nin en büyük alış-veriş merkezidir.

Yapı sistemi betonarmedir. Ağırlıklı olarak çelik ve kompozit sistemlerle beraber, asma-germe taşıyıcılara da yer verilmiştir. 30m~50m açıklıklı çelik çatılar, 5m~12m çelik konsollar, transfer plak ve kirişleri, kompozit taşıyıcılar, kablo ve membran taşıyıcılar dizayn edilmiştir.

Zemin kaya olduğundan yapı temelinin çok az bir kısmı radye temel olarak seçilmiştir. Akvaryum ve havuz temelleri dışında kalan temeller için sürekli ve ızgara temeller, yer yer tekil temeller öngörülmüştür.

Yapı kompleksi içinde büyük tonozlar, eğrisel döşeme ve kirişler, sinema çatıları, oyun salonları gibi çok çeşitli mekanlar için özel taşıyıcılar dizayn edilmiştir.

Kullanılan beton C30, donatı STIIIa, yapısal çelikler ise ST37, ST44, ST52’dir.