Forum Almaty


Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty
Forum Almaty

Başlangıç: 06.06.2013
Bitiş: 06.06.2013
İşveren: Nova Sultani
İşin Yeri: Almaty / Kazakistan
İnşaat: 155.000 m²
Forum Almaty