İnsan Kaynakları Politikası


- Tecrübeli,donanımlı,araştırmacı,sürekli gelişmeye açık,verimli ve yüksek sorumluluk bilincine sahip eleman istihdam eder.
- En önemli gücün öncelikle personeli olduğu düşüncesi ile hareket eder.
- Tüm çalışanların takım ruhu ile çalışmasını sağlar.
- Meslek içi eğitimin önemini bilir,eğitimin sürekli olmasına inanır.Bu amaçla personeline kurum içi eğitim verir.Gerekirse personelini yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminerlere gönderir.
- Çalışanları ile sürekli iletişim içerisinde olur,uyum ve memnuniyetini artırmak için haftalık toplantılar yapar.
- Çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olması için özel önlemler alır.
-Kuruma yeni katılan personelin oryantasyonu için eğitim verir ve sisteme hızlı uyumu  sağlanır.
- Değişen şartlara hızlı uyum için kuralları devamlı olarak gözden geçirir ve güncelleştirir.
- Personelin performansları devamlı periyodik olarak ölçülür,değerlendirilir.Değerlendirme neticesinde çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir,ödül-uyarı ve terfi sistemi işletilir.